Borin´s Bygg & Betongtätning

Tjänster

Betongtätning

Har ni fukt eller vattengenomträngning i fastighetens källare eller armeringskorrosion i balkongen? Inga problem, det löser vi med Penetron®!

Penetron® är en komplett metod för kapillär vatten- och fukttätning av betong, en enkel och effektiv metod som ger ett snabbt, vattentätt resultat. Metoden kan användas såväl förebyggande som vid tätning av läckage.

Penetron® penetrerar och tränger djupt in i betongens porer, kapillärer och eventuella sprickor och bildar där kristaller som förseglar betongen och gör den fullständigt tät. Betongen är dock fortsatt öppen för diffusion, vilket gör att den kan andas.

 

Rivning

Vi utför mindre rivningsarbeten, som till exempel kök, garage, förråd m.m.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.